WARUNKI REZERWACJI

Warunki rezerwacji ON LINE dla imprez turystycznych

1.Formularz rezerwacji:

Po wyszukaniu i zapoznaniu się z odpowiednią ofertą należy wypełnić BARDZO DOKŁADNIE internetowy formularz zgłoszeniowy (rezerwacja ON LINE). Proszę pamiętać o wypełnieniu danych kontaktowych: telefon, e-mail.

2.Rezerwacja:

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól formularza należy kliknąć w przycisk "REZERWACJA WSTĘPNA". W tym momencie Państwa rezerwacja zostanie zarejestrowana w naszym systemie. Oczywiście rezerwacje można składać również osobiście poprzez kontakt telefoniczny 77 4544569 lub e-mail: biuro@wypoczywaj.com.pl

3.Potwierdzenie Możliwości Rezerwacji:

Nasz Konsultant w możliwie najkrótszym czasie skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów i potwierdzenia możliwości rezerwacji tj. dostępności miejsc w wybranym obiekcie i terminie. Proszę pamiętać, że rezerwacje przez nasz system dokonywane są w całym kraju i może się zdarzyć sytuacja, że przy danej ofercie widnieją jeszcze wolne miejsca ale w rzeczywistości w tym samym czasie ktoś dokonał już ich rezerwacji.

4.Umowa- Zgłoszenie:

Jeżeli rezerwacja, przesłana on line lub złożona telefonicznie/mailem, zostanie potwierdzona przez konsultanta, to jeszcze w tym samym dniu wyślemy Państwu pocztą Umowę-Zgłoszenie wraz z Warunkami Uczestnictwa wybranej imprezy, którą należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w zaznaczonych miejscach i odesłać pocztą.

5.Warunki Uczestnictwa:

Złożenie podpisów na formularzu Umowy- Zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się ze wszystkimi punktami Warunków Uczestnictwa, które są integralną częścią zawieranej Umowy i ich akceptacją;

6.Podpisanie Umowy- Zgłoszenia:

Dopiero podpisana Umowa- Zgłoszenie jest jedynym prawnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy portalem wypoczywaj.com.pl, a Klientem. Dopiero po złożeniu podpisów na formularzu Umowy-Zgłoszenia i odesłaniu go do naszego biura Klient zostaje wprowadzony na listę uczestników zakupionej imprezy turystycznej;

7.Potwierdzenie Rezerwacji:

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie zapłaty za zakupioną wycieczkę. Płatność może być dokonana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazane konto;

8.Numer konta:

Wpłat wszelkich należności z tytułu wyjazdów turystycznych należy dokonywać na konto:

Biuro Podróży VERO TRAVEL, 45-075 Opole, ul. Krakowska 37

BZ WBK S.A., nr rach. 51 1090 2590 0000 0001 2303 7371

Na druku przelewu prosimy czytelnie napisać nazwisko osoby, na którą spisana została Umowa-Zgłoszenie;

9.Warunki Płatności:

Termin i warunki płatności i za wybraną imprezę są określone dokładnie na Umowie-Zgłoszeniu i są one różne w zależności od wybranej imprezy i terminu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy;

a) Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni, to: - wpłata I raty w wysokości 30% wartości imprezy powinna zostać dokonana w terminie 24h od momentu podpisania umowy, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie- Zgłoszeniu. - wpłata pozostałej części (70%) należności powinna zostać dokonana w terminie do 30 dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy lub w terminie określonym na Umowie-Zgłoszeniu, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie- Zgłoszeniu.

b) Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, to wpłata całości należności w wysokości określonej na Umowie- Zgłoszeniu powinna zostać dokonana w przeciągu 24h od momentu złożenia rezerwacji, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie- Zgłoszeniu. W takiej sytuacji nasz konsultant może również poprosić Państwa o przesłanie faxem potwierdzenia dokonania przelewu.

10.Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji:

Po potwierdzeniu Państwa wpłaty, rezerwacja zostaje potwierdzona. 11.Warunki Rezygnacji: Zasady ewentualnej rezygnacji z wyjazdu są zawsze dokładnie określone w Warunkach Uczestnictwa. Każdemu Klientowi proponujemy również zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy (o szczegóły prosimy pytać naszych konsultantów).

12.Dokumenty podróży:

- Autokar: przy wyjeździe autokarowym Klient otrzymuje e-mailem lub faxem druk potwierdzenia wraz ze wszystkimi zakupionymi świadczeniami i szczegółami dotyczącymi rozpoczęcia imprezy,

- Samolot: przy imprezie lotniczej Klient otrzyma pocztą voucher, stanowiący dokument upoważniający do odbioru na lotnisku dokumentów podróży (miejsce odbioru dokumentów jest dokładnie określone przez Konsultanta). Jeżeli rezerwacja została zrobiona na mniej niż 7 dni przed wylotem, voucher wyślemy e-mailem lub faxem,

- własny transport: przy dojeździe własnym Klient otrzyma pocztą voucher, stanowiący dokument potwierdzający wykupione świadczenia. Jeżeli rezerwacja została zrobiona na mniej niż 7 dni przed wyjazdem, voucher wyślemy e-mailem lub faxem,

- wszelkie dodatkowe informacje wysyłane są na adres Osoby Rezerwującej pocztą, faxem lub e-mailem.

13.Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego działu rezerwacji:

- telefon: 77 4544569, 77 4539576, 664 291056

- e-mail: biuro@wypoczywaj.com.pl